Pardus Sunucu üzerinde Bridge arayüz (interface) oluşturmak

Pardus sunucu üzerinde bridge oluşturmanın , herhangi bir linux işletim sisteminde bridge oluşturmaktan farkı yok.

Gerekli paketler :

Daha evvel bridge arayüz oluşturmadıysanız aşağıdaki pakete ihtiyacınız olacak:

$ sudo apt-get install bridge-utils

eth1 ve eth2 ‘nin arayüz isimlerimiz olduğunu varsayarak (Pardus 17den itibaren arayüz isimleri ensXXX formatına geçmiştir, doğru arayüz isimlerini bulmak için ifconfig komutunu kullanabilirsiniz);

Geçici bridge oluşturmak :

br0 ismiyle bridge arayüz oluşturmak (geçici) :

$ sudo brctl addbr br0

eth2 üzerinden eth1 üzerindeki 800 Vlan ‘ına ulaşmak için ;

$ sudo brctl addif br0 eth2
$ sudo brctl addif br0 eth1.800

bridge arayüzünü ayağa kaldıralım:

$ sudo ifconfig br0 up

Eklenen bridge arayüzlerini listelemek için :

$ sudo brctl show br0
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.000000000000 no eth2 eth1.800

Bridge üzerinde oluşturulan mac adrelerini görüntülemek için :

$ sudo brctl showmacs br0
port no mac addr is local? ageing timer
3 08:00:27:2c:a4:69 no 0.02
3 08:00:27:a6:a6:fc yes 0.00
2 08:00:27:a7:37:c1 no 0.53
2 08:00:27:b9:55:fb yes 0.00

Bir bridge üzerindeki arayüzü kaldırmak için:

$ sudo brctl delif br0 eth9

Bir bridge arayüzünü silmek için :

$ sudo ifconfig br0 down
$ sudo brctl delbr br0

Kalıcı bridge oluşturmak:

restart gibi durumlarda bridge arayüzünün otomatik oluşması için /etc/network/interfaces dosyasına yazılması gerekiyor. Aşağıdaki satırları /etc/network/interfaces ya da /etc/network/interfaces.d/ altında oluşturacağımız bir dosyaya -mesela br0- yazmalıyız:

auto br0

iface br0 inet manual
bridge_ports eth1.800 eth2

 

 

 

, , , , , ,